Fordomme…

FORDOM, oversat fra lat. praejudicium, af prae ‘foran, forud’ og judicium ‘dom’ betyder ‘dom, der er fældet forud’.

Begrebet er mestendels en negativ holdning til et bestemt fænomen eller en bestemt gruppe. En fordom omfatter en række antagelser om fænomenet eller gruppen, der bliver sat i et bestemt, oftest dårligt lys. En fordom fremkalder oftest stærkt negative følelser, og endelig kan den give anledning til en række mulige adfærdsmæssige reaktioner over for den pågældende gruppe som diskrimination.

Fordomme er især knyttet til køn, race, etnicitet, alder, seksualitet og handicap af forskellig slags. Inden for hvert af disse områder finder man en række negativt ladede stereotypier og oftest også forskellige former for diskrimination. Traditionelle fordomme gælder kvinder, ældre, indvandrere, farvede, homoseksuelle, sindslidende og mennesker på kontanthjælp, førtidspension etc..

Fordomme tjener til at fastholde et etableret magtsystem i en given samfundsmæssig sammenhæng. Konsekvensen for de grupper og enkeltindivider, som er genstand for fordommene, er ofte nedsat selvværdsfølelse og dermed på længere sigt forringede muligheder for at blive accepteret. Gruppen eller personen kan ende med at leve op til fordommen, der dermed bliver en “selvopfyldende profeti”.

Fordomme er derfor et uomgængeligt menneskeligt vilkår, idet vi bruger dem til at begribe verden med… De er et levn fra en fjern fortid på stepperne, hvor vore forfædre fandt sammen i mindre grupper og betragtede andre grupper som fjender. Fordomme er et spørgsmål om både at markere en forskel til andre, og udtrykke noget om sig selv. Derfor er fordomme tæt forbundet med identitet, fordi en stor del af individets  identitet baserer sig på oplevelsen af solidaritet i den gruppe, man tilhører. Bagsiden af den identitetsdannelse er en usagt eller formuleret fjendtlighed over for dem, man så afgrænser sig fra.

Spørgsmålet  bliver da for mig, om fordomme er til at overkomme, begrave eller hvad man nu ellers ønsker at gøre med dem.. Leve med dem, udtrykke dem, efterleve dem, eller simpelthen forkaste dem… for blot så at finde nogle andre, man kan gemme sig i for at blive accepteret af den eller de grupper, man nu færdes i. Har jeg behov for fordomme, har du behov for fordomme, og har jeg nogle “yndlingsfordomme” som simpelthen forklarer verden for mig, så den er mere tryg at færdes i. Så jeg véd, hvordan jeg skal forstå det, jeg møder, når jeg bevæger mig ud i verden.

Et menneske lever ikke alene i denne verden. Der er utallige ringe af sociale sammenhænge, vi alle indgår i, den nære familie, den fjernere, venner, arbejdskolleger, sportskammerater etc., alle bidrager de til at skabe livsnødvendige relationer til andre mennesker. Det er min påstand, at vi lever af disse relationer, ja, vores mentale sundhed afhænger af dem. Ikke alle er lige udadvendte eller har lige stort behov for at indgå i diverse gruppesammenhænge, men vi har alle, uanset alder, køn etc. Behov for kærlighed, omsorg og at blive set og hørt.

I det samfund, vi er i færd med at skabe, bor vi meget segmenteret. Vi bor ikke sammen.. Vi bor hver for sig, og kender derfor ikke hinandens måde at tænke og leve på. Middelklassen har skabt boformer, hvor den bor, overklassen ligeså og underklassen bor, hvor ingen af de andre grupper ønsker at bo.
Det er min påstand, at vi derved skaber et meget fordomsfyldt samfund, fordi vi ikke har viden og indsigt i hverandres måde at leve på. Det bliver så let at fordømme den anden, fordi vedkommende ikke er en del af gruppen, let at skubbe den anden ud af fællesskabet, fordi han ikke ligner “os”.. og derfor opfattes som en trussel.

Jeg har selv en hel del fordomme, nogle er kendte, andre aner jeg ikke, jeg begiver mig ud i… Hvordan jeg selv overkommer en fordom er ved at sætte mit “ego” ud af spil og forsøge at forstå, hvorfor et menneske eller en gruppe gør som de gør. Det betyder ikke altid, jeg er enig med dem, men forståelsen af, hvorfor de gør som de gør, er altid med til at nedbryde nogle af de fordomme, jeg måtte have.
Jeg er ikke ubetinget “rummelig” eller “fordomsfri” .. det tror jeg slet ikke på er muligt at være, for så mener jeg man er grænseløs i sin personlighed, eller jeg-svag, hvis det siger nogen noget … Men jeg er nysgerrig og rimelig åben overfor mine medmennesker for derved at forsøge at forstå det, jeg ikke umiddelbart ved noget om.

Men det er mine betragtninger, og derfor også mine fordomme, kunne man argumentere. Men det er dog mine holdninger, skabt af det, jeg har oplevet gennem mit liv og den måde, jeg har forstået mine oplevelser på, både følelsesmæssigt og tankemæssigt.  Den måde, min identitet er skabt på, på individplan, gruppeplan og samfundsmæssigt plan… Alle dele vigtige i forståelsen af, hvordan fordomme skabes..

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s