Ronald David Laing

Han er desværre gledet helt i baggrunden, denne herre, som har rumsteret i mit baghoved et par dage.. Hvorfor han er der, kan jeg ikke helt sige, men jeg ved, jeg skal læse noget om hans forståelse af psykoser, især om skizofreni. Jeg har et par familiemedlemmer, som har diagnosen. Jeg kan selvfølgelig ikke lade være med at undre mig over, hvad årsagen til skizofreni kan være, er den arvelig, genetisk, biologisk, eller er den baseret på det, jeg altid har haft en fornemmelse af, nemlig dysfunktionel kommunikation i familien. Det bekræfter Laings teorier mig, for her handler det meget kort fortalt om følgende:

I bøger som «Self and others» (1961) og «Sanity, madness and the family» (1964) viser Laing, hvordan handlingerne indenfor familien er årsag til udviklingen af mentale forstyrrelser. I tråd med den nordamerikanske familieforskning – f.eks. Gregory Bateson – peger Laing på den mystificering der præger kommunikationen i den skizofrenes familie. Dvs. en kommunikation hvor den enkeltes selvstændige erfaring og oplevelse afkræftes og ugyldiggøres. Når en person «vælger» at blive gal, er det fordi de andre har drevet ham til vanvid. Galskaben er hans forsøg på at overleve i en uudholdelig situation.

På denne baggrund hævder Laing, at det at diagnosticere og behandle en person som skizofren, er at tilsløre nettet af familierelationer, som det grundlæggende drejer sig om: «Skizofreni» refererer i virkeligheden til en kommunikationsforstyrrelse i hele familien. Når man stempler en person som skizofren eller gal, er det en umyndiggørelse af personen og en fornægtelse af hans oplevelse. Denne umyndiggørelse forstærkes af, at den gale bliver spærret inde på psykiatriske hospitaler, hvilket bekræfter den gales «galskab» og familiens «rigtighed».

Ovenstående citat er hentet fra denne side.

At være kritisk overfor det etablerede samfunds forståelse af psykisk sygdom sker ofte i den fase, hvor man som menneske finder en anden holdning til sit liv og de besværligheder, man måtte møde på sin vej end den, der er den gængse forklaringsmodel indenfor systemets forståelsesramme. Derfor kan mødet mellem magthaver/udøver og modtager af behandlingen, patienten, om man vil, aldrig blive et ligeværdigt møde, hvis “patienten” på forhånd er stemplet som den gale.. !

Jeg ønsker ikke på nogen måde at romantisere psykoser eller skizofreni. Men jeg vil ikke affærdiges med forklaringen om, at det er bedst at fylde “patienten” med piller, som potentielt er endnu farligere for ham eller hende, end et dybdegående psykoterapeutisk forløb nogensinde ville kunne være. At man ikke i samfundet ønsker at yde den psykodynamiske hjælp, mennesker med især skizofreni ville kunne have så stor gavn af, forstår jeg simpelthen ikke.

Jeg tror på, at rejsen gennem psykens somme tider tågede veje kan lede mennesket til dybere forståelse for dets vej her i livet…. Men det er ikke en rejse uden sværdslag, smerte og stor angst. Den side af “hjælperrollen” skal terapeuten være villig til at gå ind i.

2 thoughts on “Ronald David Laing

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s